Huisregels

We vinden het belangrijk dat jij je op je gemak voelt bij Bekkencentrum Schambergen. Als we op een prettige, respectvolle manier met elkaar samenwerken, behalen we de beste resultaten. Ook creëren we op die manier een veilige omgeving. Op deze pagina lees je welke huisregels we hanteren.

Afspraken met de bekkenfysiotherapeut

 • Heb je een afspraak? Dan hoef je je niet te melden aan de balie. Neem plaats in de wachtkamer, de bekkenfysiotherapeut haalt je op de afgesproken tijd op. 
 • Zorg dat je zelf op tijd bent. Als je te laat komt, kan je geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.
 • Is de fysiotherapeut er 10 minuten na de afgesproken begintijd nog niet? Meld je dan bij de balie.  
 • Tijdens de eerste afspraak vindt het intakegesprek plaats. Dit vormt de basis van het lichamelijk onderzoek en behandelplan. Op die manier kunnen we je gericht helpen.
 • Zorg dat je tijdens je eerste afspraak het volgende bij je hebt:
  • Legitimatiebewijs
  • Pasje van de zorgverzekering
  • Verwijsbrief van de arts (indien van toepassing)
  • Grote handdoek (badlaken) en een kleine handdoek
 • We reserveren 30 minuten per afspraak. Dat is inclusief de administratieve afhandeling door je fysiotherapeut, aan- en uitkleden en een vervolgafspraak maken.
 • Ben je verhinderd? Bel je afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Bij late of geen afmelding brengen we kosten in rekening. Dit is 75% van het geldende tarief, zie hiervoor de lijst met actuele tarieven.

 

ZwangerFit, MaMaFit en BaByMassage

 • Kan je op advies van je verloskundige of gynaecoloog niet meer deelnemen aan ZwangerFit? Dan kan je tot en met de 4e les annuleren. Je ontvangt dan 40% van de betaalde kosten retour. Vanaf de 5e les is annuleren niet meer mogelijk, je kan wel een les inhalen als je een keer niet kan komen. Voor het annuleren kunnen we vragen om een schriftelijk advies van je verloskundige of gynaecoloog.
 • De 6 lessen voor MaMaFit zijn 8 weken geldig. Hierbij is het niet mogelijk om geld terug te krijgen als je wilt stoppen.
 • Voor BaByMassage is eveneens geen geldteruggave mogelijk. Je kan een les inhalen in overleg. 

 

Tarieven en vergoeding

 • Wil je weten of je behandeling bij Bekkencentrum Schambergen vergoed wordt? Controleer dit zelf in de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar. Wanneer je over de behandellimiet van je verzekeraar gaat, komen de behandelkosten voor je eigen rekening. Zorg dat je zelf bijhoudt hoeveel behandelingen je vergoed krijgt en wanneer ze voor eigen rekening komen. 
 • Je vindt onze tarieven op de tarievenlijst.
 • Bij aanvang van een behandeltraject ontvang je de betalingsvoorwaarden en ga je hiermee akkoord.

 

Praktijk

 • Door overmacht of langdurige afwezigheid kan het voorkomen dat jouw bekkenfysiotherapeut wordt vervangen door een collega. Dit gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met jou.
 • Op al onze locaties geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om (zelf meegebracht) eten en drinken te nuttigen op onze locaties.
 • Houd rekening met je bekkenfysiotherapeut en andere patiënten en beperk het gebruik van je mobiele telefoon.
 • We zorgen samen voor een rustige, veilige omgeving en verwachten dat iedereen zich daarnaar gedraagt.
 • We behandelen je persoonlijke gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals vastgelegd in onze privacyverklaring.
 • In geval van calamiteiten volg je de instructies op van de aanwezige bhv’er, personeel of hulpdienst.
 • Bekkencentrum Schambergen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rondom onze locatie. Neem waardevolle eigendommen altijd mee naar de behandelruimte.

 

Gedragsregelement

We vinden een veilige, vertrouwde omgeving heel belangrijk. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld voor gedrag bij Bekkencentrum Schambergen.

 • Tijdens de intake bespreken we welke onderzoek(en) je kan verwachten en welke handelingen daarbij horen. Wij vragen altijd of je hier bezwaar tegen hebt. Als je bezwaar hebt tegen bepaalde (be)handelingen, vragen we je om dit kenbaar te maken. Je kan hier ook later op terugkomen.
 • Als bepaalde handelingen niet mogelijk zijn vanwege geloofsovertuiging, kan je dit tijdens de intake kenbaar maken. De bekkenfysiotherapeut kijkt dan samen met jou wat er wel mogelijk is.
 • Heb je er bezwaar tegen dat een bekkenfysiotherapeut van de andere sekse je behandelt? Geef dit aan tijdens je intake.
 • Individuele behandelingen vinden plaats in een afgescheiden ruimte, waar jij alleen bent met de bekkenfysiotherapeut. Bij groepstherapie ben je wel met meerdere mensen in dezelfde ruimte.
 • Als er een derde bij de behandeling aanwezig zal zijn, vragen we vooraf altijd je toestemming.
 • Je mag van de medewerkers van Bekkencentrum Schambergen verwachten dat ze zich respectvol tegen je gedragen. Als informaliteit niet gewenst is, laten ze dat achterwege.
 • Ontstaat er een ongewenste situatie? Geef dit dan direct bij ons aan. We zoeken dan samen een passende oplossing.
 • Alles wat besproken wordt tijdens jouw behandeling is vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken.
 • Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Klachten over jouw fysiotherapeut of medewerkers van Bekkencentrum Schambergen kan je indienen via onze klachtenregeling.